Ulusal Linkler

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

ASO-Ankara Sanayi Odası

 

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

 


İSO-İstanbul Sanayi Odası

 

TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

EÜAŞ - Elektrik Üretim A.Ş.

 

 

 

DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

 

 


TEİAŞ-Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

 

T.C. Ticaret Bakanlığı

İstanbul  Ticaret Odası

 

EPDK-Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Ankara Ticaret Odası

KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli San.Geliş.ve Dest.İd.Bşk.

T.S.E.-Türk Standartları Enstitüsü

İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

TÜİK - Devlet İstatistik Enstitüsü

 

ABGS - Avrupa Birliği Genel SekreterliğiEMO - Elektrik Mühendisleri Odası

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü