Standartlar

 1. EN 13501-3

  Yapı mamulleri ve yapı elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri

   Bu standart, bina hizmet tesisatlarında bileşen olarak kullanılan yapı mamullerinin ve yapı elemanlarının yangına dayanıklılık performansının ilgili deney metodunun doğrudan uygulama alanında olan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırılmasını kapsar. Genişletilmiş uygulama esasına göre yapılan sınıflandırma bu standardın kapsamı dışındadır. Deney sonuçlarına ait genişletilmiş uygulamaları esas alan sınıflandırma da, bu standardın kapsamına girmektedir.

 2. EN 13501-6

  Yapı mamulleri ve yapı elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

  Bu standart, fiber optik kablolarda dahil güç, kontrol, haberleşme kabloları için yangına tepki performansı ile ilgili deney prosedürlerini ve deney prosedürleri doğrultusunda kabloların sınıflandırılmasını kapsar.

 3. EN 50200

  Kablolar – Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız küçük kesitli kabloların yangına karşı dayanıklılığı için deney yöntemi

  Bu standart, alarm, aydınlatma ve haberleşme için acil durum devreleri olarak kullanılması amaçlanan ve yangına karşı kendinden dayanıklılığa sahip olarak tasarımlanmış kablolar için deney yöntemini kapsar.

 4. EN 50362

  “Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız büyük kesitli enerji ve kumanda kabloların yangına dayanım deney yöntemi

  Bu standart, acil durum devreleri olarak kullanılması amaçlanan ve yangına karşı kendinden dayanıklılığa sahip olarak tasarımlanmış kablolar için deney metodunu kapsar.

 5. EN 50399

  Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri–Alev yayılma deneyi esnasında kablolarda açığa çıkan ısının ve oluşan dumanın ölçülmesi – Deney donanımı, işlemler, sonuçlar

   Bu standart, belirlenen şartlar altında düşey olarak monte edilen demet halindeki elektrik veya optik tellerin ve kabloların, alev damlaları/partiküllerinin oluşumu, duman üretimi, açığa çıkan ısı ve düşey alev yayılmasının değerlendirmesi için deney yöntemlerini ve deney donanımını kapsar.

 6. EN 50575

  Güç, kontrol ve haberleşme kabloları – İnşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

  Bu Avrupa standardı, inşaat işlerinde kullanılan ve yangına karşı tepki performansı gereksinime tabi elektrik kontrol ve haberleşme amaçlı kabloların yangına karşı tepki performans gereksinimlerini, deneylerini ve ölçme değerlendirme yöntemlerini belirler.

 7. CLC/TS EN 50576

  Elektrik kabloları-Deney sonuçlarının genişletilmiş uygulaması

  Bu standart, başlangıç tip deneyi için numune belirlenmesi ve numune seçimini, EXAP kurallarını kapsar.

 8. EN 50577

  Elektrik kabloları – Korunmasız elektrik kabloları için yangına dayanıklılık deneyi  (P sınıflandırması)

 9. EN 60228

  Kablolar – Yalıtılmış kabloların iletkenleri

  Bu standart, geniş bir tip aralığındaki elektrik güç kablolarında ve kordonlardaki iletkenler için 0,5 mm²’den 2500 mm²’ye kadar olan anma kesit alanını kapsar.

 10. IEC 60331-21

  Kablolar – Yangın şartları altındaki elektrik kabloları için deneyler – Devre bütünlüğü – Bölüm 21: İşlemler ve özellikler – Beyan gerilimi 0,6/1,0 kV’a kadar (dahil) olan kablolar

  Bu standart, belirtilen şartlar altında yangına maruz bırakıldığında devrenin bütünlüğünü sürdürmek için gerekli olan, beyan gerimi 0,6/1 kV’a kadar (dahil) olan kablolar için tavsiye edilen alev uygulama süresi dahil deney işlemini ve performans özelliklerini kapsar.

 11. EN 60332-1-2

  Kablolar – Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler – Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi – 1 kW ön karışımlı alev için işlem

   Bu standart, yangın şartları altında, elektriksel yalıtılmış bir tek düşey iletken veya kablo veya fiber optik kablo için düşey aleve dayanıklılık deneyi için olan işlemi kapsar.

 12. EN 60332-3-10

  Kablolar – Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler – Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney – Donanım

  IEC 60332’deki, Bölüm 3-10, Bölüm 3-21, Bölüm 3-22, Bölüm 3-23, Bölüm 3-24 ve Bölüm 3-25 tarafından kapsanan standart serisi, belirtilen şartlar altında, düşey olarak monte edilen demetlenmiş elektrik veya optik tellerin veya kabloların düşey alev yayılmasının değerlendirilmesi ile ilgili deney yöntemlerini kapsar.

 13. EN 60332-3-24 Kat.C

  Kablolar – Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler – Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi – Kategori c

  IEC 60332’deki 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 ve 3-25 bölümleri tarafından kapsanan uluslararası standardlar serisi, düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş elektriksel ya da optik teller veya kabloların düşey alev yayılmasının değerlendirilmesi için belirli şartlar altında deney yöntemlerini kapsar.

 14. EN 60502-1+A1

  Kablolar – Beyan gerilimleri 1 kV’dan (Um = 1,2 kV) 30 kV’a (Um = 36 kV) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları – Bölüm1: Beyan gerilimleri 1 kV (Um = 1,2 kV) ve 3 kV (Um = 3,6 kV) olan kablolar

 15. EN 60502-2/D1

  Kablolar – Beyan gerilimleri 1 kV’tan (Um=1,2 kV) 30 kV’a (Um=36 kV) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları- Bölüm 2: Beyan gerilimleri 6 kV (Um=7,2 kV)’tan 30kV (Um=36 kV)’a kadar olan kablolar

 16. EN 60754-2

  Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların testi – Bölüm 2: Asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

 17. EN 61034-2

  Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi – Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

   Bu standart, elektrik veya fiber optik kablolar tanımlanan şartlar altında kablolardan yayılan duman emisyonunun ölçülmesi için kullanılan deney işlemini kapsar.

 18. EN ISO 1716

  Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri – Brüt yanma ısısının tayini (kalorifik değer)

  Bu uluslararası standart, bir bomba kalorimetresinde sabit hacimde bulunan yapı ürününün brüt yanma ısısının(QBYI) belirlenmesi için bir yöntemi kapsar.