İstanbul, 27 Nisan 2020 – “Hayata enerji verir” sloganıyla müşterilerine yüksek performanslı kablo ve
kablo çözümleri sunan Nexans, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda kurulan hastanenin inşaatında kullanılmak üzere, yangına karşı güvenli enerji
kablolarının tedariği için harekete geçti.
Sektörün lider global oyuncularından Nexans, 45 günde tamamlanması planlanan bin oda kapasiteli
hastaneyi, yangına karşı güvenli son teknoloji ürünü Alsecure kablolarıyla buluşturabilmek üzere, tüm
birimleriyle koordineli bir şekilde organize olarak ivedilikle tedariğe başladı.
Nexans Türkiye Genel Müdürü Atilla Kurtiş, konuyla ilgili “Nexans olarak, bugüne kadar gerek
Türkiye’de gerekse dünyada, hastane de dahil olmak üzere, sayısız dev projeye imza attık. Bununla
birlikte içinde bulunduğumuz dönemi de gözeterek, bu projenin bizim için ayrı bir önemi olduğunu
söyleyebilirim. Türkiye’deki 2 fabrikamız ve 500 çalışanımızla üretime devam ettiğimiz bu olağanüstü
dönemde tabi ki bu proje için de ihtiyaçlar doğrultusunda hızla harekete geçerek, en kısa sürede kablo
tedariğini gerçekleştirebilmek için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. En üst seviye güvenlik için dizayn
edilmiş Nexans teknolojisini Yeşilköy’deki hastanemiz ile buluşturacak olmaktan dolayı da ayrıca gurur
duyuyoruz” dedi..

Nexans Hakkında
Gelişmiş kablo ve bağlantı çözümlerinde global bir lider olan Nexans, geniş bir yelpazede sınıfının en iyisi ürünleri
ve yenilikçi hizmetleri ile hayata enerji veriyor. 120 yılı aşkın süredir, inovasyon, Nexans’ın müşterileri ile birlikte
daha güvenli, daha akıllı ve daha verimli bir gelecek yaratmasını sağlayan yapı taşını oluşturuyor. Nexans Grubu,
bugün, müşterilerini dört ana iş alanında destekleyerek, enerji iletimini kolaylaştırmayı ve günden güne artan veri
ağlarını desteklemeyi taahhüt ediyor: Bina ve Bölgeler (kamu kuruluşları, akıllı şebekeler, e-mobilite), Yüksek
Gerilim ve Projeler (açık deniz rüzgar santralleri, deniz altı bağlantıları, kara yüksek gerilimi) Telekom ve Veri (veri
iletimi, telekom şebekeleri, üst ölçekli veri merkezleri, LAN) ve Endüstriyel Ürün ve Çözümler (yenilenebilir
kaynaklar, ulaşım, Petrol & Gaz, otomasyon ve diğerleri).
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Nexans’ın ticari faaliyetleri ve iç uygulamalarının yönlendirici bir ilkesidir. 2013 yılında
dünyada ihtiyaç sahibi topluluklara sürdürülebilir girişimlerle enerji ulaştırmak amacıyla bir vakıf kuran Nexans,
sektörde bir ilki gerçekleştirmiştir. Grubun, Europacable, Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği (NEMA), Uluslararası
Kablo Üreticileri Federasyonu (ICF) ve CIGRE gibi önde gelen sektör dernekleri içerisindeki aktif katılımı, etik,
sürdürülebilir ve yüksek kalite kablolar geliştirme prensibine ve hedefine bağlılığını desteklemektedir.
34 ülkede endüstriyel varlığı bulunan ve dünya genelinde ticari faaliyet gösteren Nexans, yaklaşık 26.000 kişiyi
istihdam etmektedir. 2019 satış hacmi 6,7 milyar Euro olan Nexans’ın hisseleri, Euronext Paris’te, kısım A’da işlem
görmektedir.
Bilgi için:
Aslı Yıldız
Tel: 0212 266 0160 (185) 
asli.yildiz@nexans.com


Nexans Turkey will bring energy to Ataturk Airport field hospital with its cables

Istanbul, April 27, 2020- Nexans Turkey, that offers high performance cable and cable solutions to its customers under the purpose of “brings energy to life”, took action to supply fire resistant energy cables for field hospital established in Istanbul Atatürk Airport.

Within the scope of the fight against coronavirus epidemic, this project aims to increase thousand-room capacity hospital offer in the region of Istanbul, which is planned to be completed in 45 days since begin of April 2020.

As part of the leading global players in the sector, Nexans Turkey has started to supply urgently, in coordination with all its units, the fire-resistant high technology Alsecure cables.

Atilla Kurtiş, Nexans Turkey General Manager said. “As Nexans, so far both in Turkey and in the world, including hospitals, we have signed numerous giant projects. However, by considering the period we are going through, I can say that this project has a special importance for us. In this extraordinary period, we continue to work with our 2 plants and 500 employees in Turkey, we are working diligently in order to realize the cable supply as soon as possible in line with the needs for this project. We are also proud of bringing Nexans technology designed for the high-level security to our hospital in Yeşilköy.”

About Nexans
Nexans is a key driver for the world’s transition to a more connected and sustainable energy future. For over 120 years, the Group has brought energy to life by providing customers with advanced cable technologies for power and data transmission. Today, Nexans goes beyond cables to offer customers a complete service that leverages digital technology to maximize the performance and efficiency of their critical assets. The Group designs solutions and services along the entire value chain in four main business areas: Building & Territories (including utilities and emobility), High Voltage & Projects (covering offshore wind farms, subsea interconnections, land high voltage), Telecom & Data (covering data transmission, telecom networks, hyperscale data centers, LAN), and Industry & Solutions (including renewables, transportation, oil and gas, automation, and others).
Corporate Social Responsibility is a guiding principle of Nexans’ business activities and internal practices. In 2013 Nexans was the first cable provider to create a Foundation supporting sustainable initiatives bringing access to energy to disadvantaged communities worldwide. The Group’s commitment to developing ethical, sustainable and high-quality cables also drives its active involvement within leading industry associations, including Europacable, the NEMA, ICF and CIGRE.
Nexans employs nearly 26,000 people with an industrial footprint in 34 countries and commercial activities worldwide. In 2019, the Group generated 6.7 billion euros in sales.
Nexans is listed on Euronext Paris, compartment A.
For more information, please visit: www.nexans.com & follow us on:

Contact:
Aslı Yıldız
Tel: 0212 266 0160 (185) 
asli.yildiz@nexans.com