Kablo sektöründe Zayıf Akım kablo üretim ve satış alanında faaliyet gösteren REÇBER KABLO A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında 30 Temmuz 2018 tarihinde “Ar-Ge Merkezi” olarak tescillenmiştir.

Ar-Ge Direktörü Mutlu Güner, ”Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. REÇBER KABLO A.Ş. olarak, teknolojik bilgi üretilmesi, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, sürekli üzerinde çalıştığımız konulardı. Ar-Ge Merkezi süreci ile uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya, nitelikli Ar-Ge personeli ve işgücü istihdamının artmasıyla daha hızlı kavuşacağımıza inanıyoruz. Ar-Ge Merkezi unvanı almanın gurur ve mutluluğunu tüm çalışanlarımızla yaşıyoruz. Bu süreçte bize destek olan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Ar-Ge Merkezi sürecinde iş birliği yaptığımız, Üniversiteler, TSE ve temasta olduğumuz yurtdışı laboratuvarlarla, ulusal ve uluslararası kurumlarla, daha kuvvetli iş birlikleri kurup, farklı kaynaklardan proje fikirlerini TEYDEB projelerine dönüştürerek, Ar-Ge Merkezine kazandırmayı, ürünlerde ayrıcalıklar oluşturmak ve oluşan ayrıcalıkları, faydalı model ve patentlerle kanuni koruma altına almayı hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda yüksek katma değerli, ihracat potansiyeli olan teknolojik ürünlerin üretilmesini amaçladıklarını’’ belirtti.