T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Bozdemir başkanlığında  bakanlık yetkilileri ile Derneğimiz Yönetim Kurulu başkanı Faik Kürkçü ve Yönetim Kurulu üyelerimiz  arasında 24 Temmuz 2020 tarihinde online olarak toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda Türk Kablo Sektörü’nün problemleri, ülkemiz açısından bu problemlerin etkileri ve sektördeki haksız rekabetin boyutları görüşüldü.

  Standart dışı kablo üretiminin iç pazardaki olumsuzlukların yanı sıra, ülkemiz ihracatının da olumsuz etkilendiğinin vurgulandığı toplantıda, bu tür üretimlerin yurt dışı pazarlarda Türk Kablo Sektörü için kötü imajın oluşmasına neden olduğu ve bu nedenlerden dolayı, Türk Kablo Sektörü’nün geleceğini kaybetme riski taşıdığının altı çizildi.

Görüşmeler sonunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kablo sektörüne gerekli hassasiyeti göstereceği, piyasa gözetimlerini yoğunlaştıracağı ve kontroller neticesinde ortaya çıkacak olumsuzlukların oranları da dikkate alınarak, yaptırımların uygulanması suretiyle önleyici tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı.

  Piyasadan numune alınarak, ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde, kontroller yapılması, piyasadan ilgili yönetmeliklere göre güvensiz olduğu anlaşılan kabloların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca toplatılması ve nakdi cezaların uygulanması; ayrıca, ilgili teknik mevzuata aykırı kablo üretimi sonlandırılıncaya kadar, etkin denetim ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasının gerekliliğinde fikir birliğine varıldı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasına ihbar ve şikayetlerin bildirilerek denetleme ve kontrol sisteminin, etkin denetimlere devam edilmesinin uygun olacağı ve ilerleyen günlerde söze konu başlıklar üzerinden tekrar görüşülmesinin faydalı olacağı yönünde görüş birliğine varıldı. Altı ay sonra yürürlüğe girecek 7223 sayılı yasa ile güvensiz olduğu anlaşılan kabloları üreten firmalara uygulanacak ceza oranlarının oldukça yüksek miktarlarda arttırılacağı belirtildi.

Ayrıca yurt dışından özellikle uzak doğudan ülkemize ciddi oranda data, koaksiyel ve fiber optik kablolar ithal edilmektedir. Bu ithal edilen kablolarda vergi sıfır ve ithalat esnasında herhangi bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. Ülkemizde bu tip kabloları üretecek yeterli sayıda üreticimiz olmasına rağmen üreticilerimiz uzak doğudan özellikle Çin ve Hindistan’dan gelen vergisi sıfır ve denetime tabi olmayan kablolarla rekabet edememektedirler. Bu konuyla ilgili bir çalışma grubunun kurulması ve bu gruba Ticaret Bakanlığı yetkililerinin de davet edilmesi ve söz konusu kabloların ülkemize girmeden evvel gerekli tedbirlerin alınması hususunda görüş birliğine varıldı.

Benzer toplantıların sık aralıklarla yapılması ve önümüzdeki süreçte kablo sektörü ile ilgili tüm sorunların ele alınacağı geniş kapsamlı bir Kablo Çalıştayı yapılması hususunda fikir birliğine varılarak toplantı sonlandırıldı.