Değerli  Kablo Sektörü Mensupları,
Kablo Sanayicileri Derneği,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kablo sektöründeki haksız rekabet ve standart dışı üretimle ilgili ortak bir çalışma içerisindedir.
Bu güne kadar herkes tarafından dile getirilmiş ancak sonuçlandırılamamış bu durumun  çözülmesi için çok önemli adımlar  atılmıştır.  Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Müşteşar Ali Boğa, TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, kurumların uzman kişileri ile derneğimiz yöneticileri arasında yapılan toplantı sonrasında sorunun çözümü hız kazanmıştır. Ortak çalışmalar problem çözülene kadar devam edecektir. Bu konuda yukarıda saydığımız devletimizin önemli unsurları ve derneğimiz çok kararlıdır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün yayınladığı kablo sektörüne duyuru metnini TSE‘nin ana web sayfasında bulabilirsiniz. (http://www.tse.org.tr)
İlk uygulamalar kısaca şöyle olacaktır:
TSE, belgeli firmaların ara kontrollerinde piyasadan numune alma metodunu da kullanarak kontrollerin etkinliği artırılacaktır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tespit edilen ayıplı ürünleri piyasadan toplatacak ve ciddi para cezaları uygulayacaktır.
TSE belgesi iptaline kadar gidecek yaptırımlar söz konusu olacaktır.
Belgeleri iptal edilen ve bilinçli ayıplı mal üreten firmalar basın yoluyla piyasalara duyurulacaktır.
Ayrıca, büyük alımlarda TSE’ye numune gönderilmesi  şeklinde kontroller de yapılacaktır.
Bu günden itibaren son kullanıcılar da kalite konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunabileceklerdir.
Bundan sonraki aşamalarda devam edecek çalışmalar kısaca şöyledir:
Kablo Sanayicileri Derneği, kablo kalite el kitabı hazırlamaktadır. Bu el kitabında kaliteli kablo seçiminde dikkat edilecek konular yer alacak, son kullanıcı iletken kalite kontrolünü nasıl yapabileceğinin cevabını bulacaktır. Ayrıca tüm kesitlerin, her tür iletken yapısında  olması gereken  minimum tel çapları, ağırlıkları ve diğer tüm teknik detaylar kitapta yer alacak ve bu kitaplar tüm satıcı ve kullanıcılara  dağıtılacaktır.
Önemli bayiler ve kullanıcıların, satın alma yaptıkları markalardan ilgili standartlara uygun üretim yaptıklarına dair taahhütname istemeleri sağlanacaktır.  Kötü niyetli bir durum söz konusu olduğunda, tüm kabloların üretici firma tarafından tüm masraflar da ödenerek değiştirilmesi sağlanacaktır. Nihai kullanıcı bu konuda bilinçlendirilecektir.
Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sayfasına ihbar ve şikayetlerin bildirilerek denetleme ve kontrol sistemin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
Elektrikli ev aletleri , klima ve benzeri cihazlarda kullanılan kablolar ve uzatma kabloları da kontrol mekanizması içerisine dahil edilecektir.
Standart dışı kablo konusu ihracat pazarlarında da farklı değildir. Bazı firmalar sadece bugünü kurtarmak için standartların altında, kalitesiz ürünleri dünya pazarlarına sunmaktadır. Bunu yapanlar ülkemizin itibarını ve sektörümüzün geleceğini etkilemektedir. Nitekim bazı ülkelerde Türk malı kablolar ikinci sınıf ürün gibi nitelendirilmekte, bu sebeple ihracatımız azalmaktadır.
Derneğimiz UK marketi ve BS standartlarının kullanıldığı pazarlarda da Basec ile ortak bir çalışma içerisine girmiştir. Maalesef Basec sertifikalı standart dışı ürünler de mevcuttur. Bu durum karşısında Basec’den kontrol mekanizmasını işletmesi ve gerekeni yapması istenmiştir.
Bazı ihracat pazarlarına da ikinci markalar ya da fason üretimler ile çok kalitesiz Türk malı kabloları ihraç edilmektedir. Özellikle Irak, Ukrayna gibi pazarları bu konuda örnek verebiliriz. En az 30 yıl Türk kablo sektörüne önemli bir pazar olabilecek Irak’ı, kötü kalite nedeni ile başlamadan kaybetmek üzereyiz. Bu durumda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  gümrüklere tahdit  koymak ve  kontrol yapmak gibi bazı  önlemler alacaktır.
Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Derneğimiz, Bakan düzeyinde yine bir araya gelecek ve bundan sonraki aşamalar değerlendirilecektir. Bu toplantıya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı’nın da katılması istenmiştir.
Kablonun üzerine ilgili standart numarasını yazmak demek, o standartlara uygun olduğunu beyan etmek demektir. Bu beyanda bulunup, bilinçli bir şekilde eksik ürün suçtur. Bu firmalar yarın altından kalkamayacakları bir yaptırım içinde kalacaklardır. Bugünden itibaren sahip oldukları belgenin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.
Tüm üreticilerimiz, dünya pazarlarında kalitesiz ürünle başarıya ulaşamayacağını çok iyi bilmelidir. Sektörümüz sadece bugünü değil yarınlarını da düşünmek zorundadır. Türk kablo sektörü bugün bir marka olur ise, gelecekte dünya pazarlarında başarılı olacaktır. Aksi takdirde, sadece günü kurtarmaya çalışırken sektörümüz kaybolup gidecektir. Geleceğimizi kimsenin karartmasına müsaade etmemeliyiz.
Dernek üye firmalarımız ve standartlara uygun üretim yapan tüm kablo firmalarından bu mücadeleye  destek bekliyoruz.
Kablo Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu