Kablo Sektörüne Duyuru

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü ile Kablo ve İzoleli İletken Sanayicileri Derneği arasında Ankara’da “Kablo Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı düzenlendi.

Söz konusu toplantıda Türk Kablo Sektörü’nün problemleri, ülkemiz açısından bu problemlerin etkileri ve sektördeki haksız rekabetin boyutları görüşüldü.

Yapılan görüşmeler neticesinde; standard dışı kablo üretiminin yıllardan beri önüne geçilemediği ve krizin etkisiyle bu tür üretimin ciddi oranda artış gösterdiği, bakır fiyatlarındaki ciddi artış oranlarından dolayı standardlara uymayan üreticilerin düşük kesitte iletken kullanarak üretim yaptıkları, kablo üretiminde standardlara uymayan yalıtım malzemelerinin kullanıldığı ve standart dışı(zayıf) et kalınlıklarının mevcut olduğu ve piyasada ki ürünlerin beyan edilen metrajlarından daha düşük(eksik) metrajlarla satıldığı belirtildi.

Ayrıca toplantıda enerji şebekelerimize standard dışı yüklü miktarda kablo girdiği, standard dışı kablo kullanımları neticesinde enerji kayıp oranlarının yükseldiği, standard dışı kablo kullanımlarının yangınlara, can ve mal kayıplarına neden olduğuna dikkat çekildi.

Standard dışı kablo üretiminin yukarıda belirtilen iç pazardaki olumsuzlukların yanı sıra, ülkemiz ihracatının da olumsuz etkilendiğinin vurgulandığı toplantıda, bu tür üretimlerin yurt dışı pazarlarda Türk Kablo Sektörü için kötü imajın oluşmasına neden olduğu ve bu nedenlerden dolayı Türk Kablo sektörü geleceğini kaybetme riski taşıdığı açıklandı.

Toplantıda, TSE tarafından belgelendirilmiş TSE ve TSEK belgeli firmaların yılda bir kez ara kontrole tabi tutulması, TSE HAR belgeli ve HAR kapsamında TSE belgeli kabloların ise yılda dört kez ara kontrole tabi tutulmasının, firmaların Standardlara uygun üretim yapmalarına ve yukarda belirtilen olumsuzlukların engellenmesine yardımcı olduğu, ayrıca TSE HAR belgesinin kablo ihracatında firmalara büyük kolaylık ve yararlar sağladığı ifade edildi.

Görüşmeler sonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsünün kablo sektörüne gerekli hassasiyeti göstereceği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının piyasa gözetimlerini yoğunlaştırılacağı ve kontroller neticesinde ortaya çıkacak olumsuzlukların oranları da dikkate alınarak yaptırımların uygulanması suretiyle önleyici tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı.

Piyasadan numune alınarak ilgili Mevzuat ve Standardlar çerçevesinde kontroller yapılması,piyasadan ilgili yönetmeliklere göre güvensiz olduğu anlaşılan kabloların Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplatılması ve nakdi cezaların uygulanması ve ilgili teknik mevzuata aykırı kablo üretimi sonlandırıncaya kadar etkin denetim ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasının gerekliliğinde fikir birliğine varıldı.

Bunlara ilave olarak, üreticiler tarafından, standard dışı olan başka firmalar adına yapılan ikincil marka veya fason ürünlerin de kontrol ve denetim altına alınması, ihracat pazarlarını korumak için Standard dışı ürünlerin ihracatta da takip edilebilmesi için ilgili diğer kurumlar ile ortak çalışma yapılması,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Web sayfasına ihbar ve şikayetlerin bildirilerek denetleme ve kontrol sisteminin etkinleştirilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2010 yılı Planlı Denetim Programına kablolar da dahil olup, programın titizlikle uygulanarak etkin denetimlere devam edilmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı