YENİ AVRUPA YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ 1 TEMMUZ’DA KABLOLAR İÇİN ZORUNLU OLDU!

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), tedarik zincirindeki kablo üreticilerinden, son kullanıcıya kadar herkese ciddi sorumluluklar getirmektedir. Binalarda can ve mal güvenliği, kullanılan malzemelerin yangın esnasında gösterecekleri performans ile birebir ilişkili ve günümüzde inşa edilen yapılarda, kabloların yüksek miktarda kullanılan malzemelerden biri olması dolayısıyla, kablo seçimi güvenli yaşam alanlarının inşa edilmesinde çok kritik ve önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni yönetmelik sektöre neler getirecek?

Yapılarda kullanılan malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarını ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını belirleyerek, kabloların yangına tepki performanslarını tescil eden CPR sertifikası, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygunluğu belgeliyor.

CPR’ın kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ise, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirliyor.

Sektör için dönüm noktası

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin, Avrupa kablo pazarında kalite ve güvenliğin seviyesini yükseltmek için bir dönüm noktası olduğunu belirten Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği Başkanı Erkan Aydoğdu, tüm Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte, ülkemizde de 1 Temmuz 2017’de zorunlu hale gelen EN 50575 standardının uygulanmasına geçilmesinin sektörümüz için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Aydoğdu, konuyla ilgili olarak “CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” ve doğru kablo seçimi konusunda Türk kablo sektörünü bilgilendirerek, binalarda meydana gelebilecek yangınlar ve dolayısı ile oluşabilecek can ve mal kayıpları konusunda farkındalık yaratmayı ve bu kayıpların en aza indirgenmesi konusunda sektörümüze katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Teknik makalemize ulaşmak için tıklayınız.

 

BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE KABLOLAR İÇİN YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPR)